Privacybeleid

AkzoNobel Decorative Paints B.V. is verantwoordelijk voor deze website. De bescherming van jouw persoonsgegevens vinden wij belangrijk. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe we je persoonsgegevens op deze website verwerken. 

1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij kunnen je persoonsgegevens via deze website voor onderstaande doeleinden verwerken:

1.1 Om je vragen te beantwoorden of met je te communiceren

Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer je contact met ons opneemt via onze online contactformulieren. We verwerken je naam, titel, (professionele) contactgegevens (waaronder e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam) en alle andere gegevens die je ons verstrekt in het vrije vak van het contactformulier. Wij verwerken deze informatie op basis van je toestemming, die je op elk gewenst moment kunt intrekken.

1.2 Voor enquetes of andere (marketing) communicatie

Wij verwerken je persoonsgegevens om je enquetes over onze producten of diensten te sturen, of marketing communicatie om je te informeren over evenementen, speciale aanbiedingen, producten en diensten van Verfklus. We kunnen profielen creeeren en je interacties met ons analyseren. Op deze manier leren we je interesses kennen en kunnen we onze communicatie makkelijker afstemmen op hetgeen je zoekt op onze website. 
Hiervoor verwerken wij mogelijk je naam, je adres, je geboortedatum, e-mailadres en eventuele andere informatie die je ons mogelijk hebt verstrekt, je aankoopgeschiedenis en de links die je in onze e-mails aanklikt. Wij verwerken deze informatie op basis van je toestemming, die je op elk gewenst moment kunt intrekken

1.3 Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Wij verwerken geaggregeerde persoonsgegevens voor diverse doeleinden in verband met activiteiten van deze website, zoals de levering van nieuwe producten en diensten, het uitbreiden, verbeteren of aanpassen van onze websites, het herkennen van trends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotionele campagnes en de uitvoering en uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten.

Mogelijk verwerken we persoonsgegevens zoals je naam, je e-mailadres, je IP-adres, geslacht, verblijfplaats, de cijfers van je postcode of andere in deze verklaring vermelde of overige door jou verstrekte gegevens. Wij verwerken deze informatie op basis van ons legitieme bedrijfsdoel.

1.4 Voor het technische en functionele beheer van de website

Wij verwerken je persoonsgegevens om je te helpen informatie snel en gemakkelijk te vinden en de functionaliteit van de website te verbeteren. Mogelijk verwerken wij je IP-adres, welke internetbrowser je gebruikt, de bezochte websites en de duur van je bezoek. Wij verwerken deze informatie voor ons legitieme bedrijfsdoeleinden, d.w.z. om beter te begrijpen hoe onze klanten gebruik maken van onze websites.

1.5 Bij het aanmaken van een account, om het account te beheren

Indien je dat wenst kun je een persoonlijk account aanmaken om het aankoopproces te vereenvoudigen. Hiervoor verwerken wij je naam, e-mailadres en alle andere gevraagde informatie. We verwerken ook je display naam, functie en inloggegevens.
Wij verwerken deze informatie op basis van jou toestemming, die je op elk gewenst moment kunt intrekken.

1.6 Bij de aankoop van producten via onze webshop, om je order te verwerken en de klantrelatie te beheren

Wij gebruiken persoonsgegevens om je aankoop te verwerken en je bestelling af te leveren, de status van je order te rapporteren en contact met je op te nemen over de aankoop of levering. Voor dit doel hebben we tenminste je naam en geografische adres nodig, contactgegevens zoals je telefoonnummer of e-mailadres, creditcard of andere betaalgegevens, je aanvaarding van de toepasselijke algemene voorwaarden en of je al dan niet onze nieuwsbrief wilt ontvangen. We verwerken ook informatie over je aankopen bij ons. Wij verwerken je persoonsgegevens om de koopovereenkomst uit te voeren en je bestelling te leveren.

1.7 Bij deelname aan prijsvragen, events, competities, promoties en/of kansspelen, om uw deelname te organiseren

Als je hiervoor toestemming geeft, kunnen wij e-mails met promoties en uitnodigingen sturen voor deelname aan prijsvragen, events, competities en kansspelen. Wanneer je deelneemt aan een van deze activiteiten, hebben wij je persoonsgegevens nodig om dit te kunnen organiseren.
Bij deelname aan een van deze activiteiten, hebben wij je persoonsgegevens nodig om je te laten weten of je hebt gewonnen, de prijzen te uit te reiken en de reacties te peilen op prijsvragen, events, competities, promoties en kansspelen.
Wij verwerken deze informatie op basis van jouw toestemming, die je op elk gewenst moment kunt intrekken.

1.8 Naleving van wettelijke verplichtingen en de bescherming van bedrijfsmiddelen en belangen van

Wij zullen je persoonsgegevens verwerken voor zover noodzakelijk (a) in verband met toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetten buiten het land waar je woont en met inbegrip van bijv. due diligence van de tegenpartij, het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere misdrijven; (b) in het kader van juridische procedures; (c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstellingen, waaronder openbare en overheidsinstellingen buiten het land waar je woont; (d) om onze algemene voorwaarden en andere toepasselijke beleidsregels te handhaven; (e) om onze activiteiten te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of die van u of anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade te beperken.

Indien nodig verwerken wij je naam, contactgegevens, correspondentie met deze website, gebruik van onze producten en/of diensten en eventuele andere informatie die in deze verklaring wordt vermeld, of die je ons op een andere manier hebt verstrekt, als dit nodig is voor de doeleinden in de voorgaande paragraaf. Wij verwerken deze informatie op basis van ons legitieme bedrijfsdoel.

2. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

We delen je gegevens niet met andere derden dan vermeld in deze privacyverklaring.
Wij kunnen ook een beroep doen op externe dienstverleners om namens ons bepaalde gegevens te verwerken, zoals de levering van informatietechnologie en bijbehorende infrastructuur, beveiliging (met inbegrip van diensten op het gebied van toegangsbeheer) en juridische, financiele, administratieve en soortgelijke diensten. Wij hebben technische, organisatorische en contractuele maatregelen vastgelegd met deze externe partijen (in een verwerkersovereenkomst), om te verzekeren dat jouw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor bovengenoemde doeleinden en dat ze goed beveiligd zijn. Uitsluitend als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden je persoonsgegevens verstrekt aan toezichthoudende instanties, fiscale overheden en opsporingsdiensten.

3. Waar bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens kunnen opgeslagen en/of verwerkt worden in een ander land dan het land waarin je woont. Verfklus.nl zorgt er bij overdracht van je gegevens naar een ander land voor dat deze goed beveiligd blijven door contractuele overeenkomsten met derden.

4. Hoe beveiligen wij de gegevens?

Je persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en we hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens tegen te gaan. Wij maken gebruik van verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, maar ook fysieke beveiliging van de locaties waar gegevens zijn opgeslagen.

5. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens voor de tijdsduur die nodig is om de doelstellingen volgens deze verklaring uit te voeren, tenzij wettelijk een langere tijdsduur is vereist of toegestaan.

6. Rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Je hebt bepaalde rechten omtrent je persoonsgegevens. Overeenkomstig de wet heb je het recht een kopie van je persoonsgegevens te vragen en tevens, indien redelijkerwijs mogelijk, toegang te verlangen tot je persoonsgegevens. Je kunt ook het recht hebben je persoonsgegevens te corrigeren en te wissen of om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. Daarnaast kun je op elk gewenst moment je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming voorde intrekking. Je hebt tevens het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

7. Links naar andere websites en sociale media

Op de website vind je mogelijk een aantal links naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg geselecteerd zijn, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites.

8. Mogen personen onder 16 jaar persoonsgegevens verstrekken?

Personen jonger dan 16 jaar mogen alleen persoonsgegevens aan ons verstrekken met de schriftelijke toestemming van een van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers die deze Privacyverklaring heeft gelezen.

9. Bij wie kun je terecht met vragen over jouw persoonsgegevens?

Je kunt met vragen over je persoonsgegevens op elk gewenst moment terecht bij:

AkzoNobel Decorative Paints B.V.
Afdeling Klantenservice
Rijksstraatweg 31
2171 AJ Sassenheim
Tel.: 071 308 23 44 
E-mail: Customer.SupportSassenheim@AkzoNobel.com

Om je aanvraag te kunnen behandelen, hebben wij je naam en contactgegevens nodig (en moeten wij deze verwerken).