Gebruiks

Voorwaarden
 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Tenzij expliciet anders aangegeven, zijn wij of de aan AkzoNobel gelieerde bedrijven binnen de AkzoNobel groep eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en het daarop gepubliceerde materiaal, zoals teksten, beelden, geluidsopnamen, videobeelden, html-codes en knoppen (de “inhoud”). Deze rechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, merkrechten, modelrechten, auteursrechten, en databankrechten. Wij en de aan ons gelieerde bedrijven behouden ons nadrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor op deze Website en de inhoud daarvan. Uw gebruik van deze website en de inhoud daarvan is gebonden aan een aantal beperkingen.

 

U bent niet gerechtigd tot:

  • verwijdering van auteursrechtelijke of andere bedrijfseigen aanduidingen in de inhoud;
  • gebruik van inhoud van de website op een wijze die mogelijk inbreuk pleegt op enige vorm van auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht van ons of derden; of
  • het op enigerlei wijze, met enig commercieel oogmerk, reproduceren, wijzigen, vertonen, uitvoeren, publiceren, verspreiden, uitzenden, openbaar maken, aan derden beschikbaar stellen, of uitbaten van deze website en/of inhoud daarvan, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

We behouden ons nadrukkelijk alle rechten voor op de domeinnaam [www.glitsa.nl] en alle daaraan gerelateerde domeinen en subdomeinen, de naam "AkzoNobel”, ons logo en onze dienstmerken, handelsnamen en/of handelsmerken. Eventuele andere handelsmerken, producten en

Kleuren worden geladen, even geduld a.u.b.